IVECO en de CNR presenteren een nieuwe studie over de milieueffecten van gecomprimeerd biomethaan voor het koolstofvrij maken van de sector

10/07/2024

Een analyse door de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad (CNR) in samenwerking met IVECO bevestigt bio-CNG als de optimale oplossing voor afvalinzameling - het perfecte voorbeeld van een "well-to-wheel" circulaire economie.

IVECO, marktleider in de sector van alternatieve tractie, heeft een studie gepromoot die werd uitgevoerd door het Instituut voor Atmosferische Vervuiling van de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad (CNR) om de milieueffecten te evalueren van het gebruik van gecomprimeerd biomethaan dat afkomstig is van de organische fractie van gemeentelijk vast afval (OFMSW), door het te vergelijken met traditionele brandstoffen (diesel en gecomprimeerd aardgas) die worden gebruikt in voertuigen die worden ingezet voor afvalinzameling in stedelijke gebieden.

Het referentiescenario voor de studie was de Italiaanse markt, die wordt gekenmerkt door een wijdverspreide distributie van CNG-tankstations als gevolg van het grote aantal voertuigen dat op methaan rijdt - één van de grootste in Europa. De uitgevoerde analyse was een Well-to-Wheel-analyse, d.w.z. een analyse die rekening houdt met de effecten van de productie en het gebruik van een brandstof, zonder rekening te houden met de bouw of het onderhoud van de fabrieken en infrastructuur, om een zuivere vergelijking van de brandstoffen zelf te maken. De analyse onderzocht de bijdrage van CO2-afvang in de productieketen en de bijdrage van de energiemix die wordt gebruikt om de verschillende industriële processen aan te drijven.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat gecomprimeerd biomethaan een doorslaggevende rol kan spelen bij het koolstofvrij maken van de transportsector en het terugdringen van de luchtvervuiling in stedelijke gebieden. In de geanalyseerde sector kan gecomprimeerd biomethaan leiden tot een vermindering van klimaatveranderende gassen tot 96% in vergelijking met diesel, en een vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden tot 72%. Deze sterke reducties kunnen zeker bijdragen aan het behalen van de doelstellingen voor koolstofneutraliteit die op Europees niveau zijn vastgesteld.

Van alle onderzochte scenario's werden de beste resultaten verkregen wanneer werd aangenomen dat alle stappen in de productieketen van gecomprimeerd biomethaan, dus van het beheer van het OFMSW (organische fractie van vast stedelijk afval) tot de anaerobe vergisting, opwaardering, CO2-afvang, biomethaancompressie en het tanken van voertuigen, op dezelfde locatie plaatsvonden, waarbij alle processen werden gevoed met energie die werd geproduceerd door de verbranding van ter plaatse geproduceerd biogas.

Giandomenico Fioretti, Hoofd Alternative Propulsion Business Development, IVECO, zei: "We zijn vereerd dat we onderzoek kunnen steunen naar duurzame technologieën die ons echt kunnen helpen om op een effectieve en productieve manier koolstofvrij te worden. Bij IVECO hebben we altijd geloofd in de voordelen van biomethaan, een technologisch volwassen grondstof voor ons hele gamma en voor de verschillende missies van onze klanten. Het onderzoek onder leiding van het CNR bevestigt verder dat het gebruik van bio-CNG een ecologisch duurzame oplossing is en een zeer wenselijke circulaire economie kan genereren, waarbij waarde wordt onttrokken aan afval en organisch materiaal om brandstof te leveren voor de afvalinzameling zelf, zonder dat dit ten koste gaat van de missiemogelijkheden van de voertuigen.".

IVECO en de CNR presenteren een nieuwe studie over de milieueffecten van gecomprimeerd  biomethaan voor het koolstofvrij maken van de sector

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen