De Commissie kondigt een baanbrekende doelstelling voor biomethaan aan: "REPowerEU vermindert de afhankelijkheid van Russisch gas"

14/03/2022

De Commissie kondigt een baanbrekende doelstelling voor biomethaan aan: "REPowerEU vermindert de afhankelijkheid van Russisch gas"

Vandaag heeft de Europese Commissie een doelstelling bekendgemaakt voor de productie van 35 miljard kubieke meter (bcm) biomethaan in de EU tegen 2030, als onderdeel van haar REPowerEU-plan. De biomethaanwaardeketen is verheugd over dit streefcijfer, dat een historische stap voorwaarts is en getuigt van het leiderschap van de EU. Het streefcijfer zal 20% van het uit Rusland geïmporteerde aardgas vervangen door een duurzaam, goedkoper en plaatselijk geproduceerd alternatief. Biomethaan helpt ook de blootstelling aan de schommelingen van de voedselprijzen te verminderen omdat digestaat, een nevenproduct van de biomethaanproductie, de momenteel dure synthetische meststoffen vervangt.

Wij zijn een groep van ongeveer 30 bedrijven en organisaties, gecoördineerd door de European Biogas Association en Common Futures. Afgelopen december hebben we de Biomethaanverklaring gepubliceerd. In deze verklaring riepen we op tot een schaalvergroting van biomethaan tot 350 TWh tegen 2030, wat ruwweg neerkomt op 35 bcm. Als onderdeel van de doelstelling van 35 bcm wil de Commissie het biomethaan in de EU al in 2022 verdubbelen. Dit vereist dringende en onmiddellijke actie. De doelstelling voor biomethaan moet ook worden opgenomen in de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie en andere wetgeving. Wij willen graag blijven samenwerken met de Europese Commissie en de lidstaten om de nieuwe doelstelling te verwezenlijken.

Inzet van duurzame biomassa als grondstof en investering in nieuwe productiecapaciteit
De doelstelling kan grotendeels worden bereikt op basis van afval en residu's. Ook kan een rol worden weggelegd voor duurzame gewassen die worden geproduceerd in sequentiële of dubbele teeltsystemen zonder concurrentie met de voedsel- en diervoederproductie.

Momenteel produceert de EU 3 bcm biomethaan. Opschaling tot 35 miljard kubieke meter vereist de inzet van duurzame biomassagrondstoffen, voornamelijk afval en residuen, plus de bouw van ongeveer 5.000 nieuwe biomethaaninstallaties. Vanuit technisch oogpunt is dit haalbaar in de komende acht jaar. En het is ook kosteneffectief. Er zou zo'n 80 miljard euro aan kapitaalinvesteringen nodig zijn, Europees geld dat in onze binnenlandse economie wordt gestoken. Het stelt ons in staat biomethaan te produceren tegen een kostprijs die aanzienlijk lager ligt dan de aardgasprijs van de afgelopen maanden, zelfs zonder de CO2-prijs. En naast de bouw van nieuwe geïntegreerde biogas-biomethaaninstallaties zou het ook mogelijk zijn op kosteneffectieve wijze methaneringsinstallaties toe te voegen aan bestaande biogasinstallaties. Wij pleiten ook voor een snelle commercialisering van de vergassingstechnologie, die de productie van biomethaan uit houtachtige residuen mogelijk maakt.

De Commissie kondigt een baanbrekende doelstelling voor biomethaan aan: "REPowerEU vermindert de afhankelijkheid van Russisch gas"

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen